Skole og pasning


... i Glejbjerg er det trygt at være barn.

Dine børn vil kun opleve ét skift mellem dagpleje og Børne- og Skolecenter.

Glejbjerg Børne- og Skolecenter er en samlet juridisk enhed, der rummer både dagtilbud, SFO og skole fra 0.-6. klasse. Siden 2011, hvor centret blev etableret, er der arbejdet på at skabe det bedste skole- og dagtilbud med udgangspunkt i Vejen Kommunes politiske mål om:

  • At fremme barnets muligheder i livet
  • At alle børn bliver udfordret, så de til stadighed bliver dygtigere, samt trives

Vores kerneopgave er således defineret som udvikling af det hele barn gennem leg, læring og trivsel. Heri ligger, at vi både tager udgangspunkt i det enkelte barn og dettes plads i fællesskabet. Til denne opgave bidrager alle centrets ca. 27 engagerede medarbejdere med hver deres faglighed. I børnehaven arbejder vi eksempelvis med læreplanstemaer, sprogvurderinger og samarbejdet med byens dagplejere.

 

Skolen arbejder med læringsmål, feedback og evaluering for at sikre den bedste læring. I indskolingen er vores SFO/skolepædagoger en vigtig del af indsatsen for at sikre trivsel, og også på mellemtrinnet har vi fokus på netop dette. Blandt andet derfor ligger vi langt over det kommunale gennemsnit i den årlige trivselsmåling.

Gennem hele året suppleres hverdagen med emnedage- og uger. Vi er således en del af byens karneval og holder både skolefest, spiller teater og en række andre ting, hvor dagligdagen brydes op og der skabes en anden hverdag.

Fordelene ved at have et børnecenter i byen er, foruden de praktiske forhold ved kun at skulle aflevere børn ét sted, at det pædagogiske og praktiske fællesskab, der opstår mellem de tre afdelinger skaber en helhed i børnenes livs- og læringsforløb og en unik sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Dette sikrer tryghed i forhold til de fysiske rammer og kendskabet til hele husets voksne, der i professionelle fællesskaber samarbejder om at skabe den bedste dag for alle børn. At vi bygger vores virke på de samme værdier og principper er også med til at højne kvaliteten af samarbejdet – både internt og med såvel forældre som lokalområdet beboere, virksomheder og foreninger.

Vi har således en aktiv fællesbestyrelse, der bidrager til at udvikle og tilpasse centret til brugernes forventninger inden for rammerne af gældende lovgivning. Samtidig har vi god kontakt til lokalrådet og samarbejder her i forhold til at bidrage til lokalsamfundets udvikling. Vi er med andre ord glade for at samarbejde med vores omgivelser og vil gerne fortsat blive ved med at være en aktiv medspiller.

Hvis du vil i kontakt med Glejbjerg Børne- og Skolecenter kan du finde vores kontaktoplysninger på XX under menupunktet ”kontakt”.