Lokalrådet

Lokalrådet i Glejbjerg består af 7 medlemmer, som er valgt direkte af borgerne i Glejbjerg. Valget holdes hvert 4. år i forbindelse med kommunalvalget.

Glejbjerg Lokalråd har til formål at medvirke til at fremme by- og erhvervsudvikling, natur, turisme, sport, fritidsaktiviteter og kulturliv i Glejbjerg, således at alle aldersgrupper har optimale muligheder for at trives i Åstrup Sogn. 

Du kan kontakte lokalrådet på mail: lokalraad@glejbjerg.dk


Majbritt Koch Eriksen

Formand

4265 6757
lokalraad@glejbjerg.dk

Uffe Hansen

Næstformand

2125 9158
uffehan@mail.tele.dk

Michael Gejl

Kasserer

2469 3757
mgejl@sol.dk

Vagn Sørensen

Lokalrådsmedlem

4028 9354
skovvang@mail.dk

Henrik Klausen

Lokalrådsmedlem

5191 8005
henrik.klausen79@gmail.com