Lokalrådets arbejde

Glejbjerg Lokalråd har gjort det til en tradition at invitere alle borgere til et årligt Sognemøde, hvor der bliver fremlagt en status på, hvad der er sket det forrige år, og hvilke projekter der arbejdes med på nuværende tidspunkt og i fremtiden. Det er en stor succes, især fordi vi kombinerer det med billig aftensmad og aktiviteter for børn.

Fremtidsdag
I Glejbjerg har Lokalrådet arrangeret 2 fremtidsdage, som har givet en masse gode idéer fra borgerne til, hvordan vi alle kan gøre Glejbjerg og omegn til et bedre sted at bo og leve i. Alle idéer bliver en del af Glejbjerg Udviklingsplan, som bliver sendt til Vejen Kommune hvert 4. år.

Fremtidsdagene har medvirket til, at der løbende bliver nedsat arbejdsgrupper, hvor borgere melder sig til at bidrage med deres erfaringer.

Projekter til gavn for byen
Mange projekter i Glejbjerg er blevet en realitet på baggrund af et kæmpestort stykke frivilligt arbejde af borgerne kombineret med, at Lokalrådet hjælper til med at søge om tilskud fra offentlige myndigheder, private institutioner, organisationer, virksomheder, fonde mv.

Som eksempler på projekter, som er blevet en realitet på baggrund af denne struktur, kan nævnes:

  • De unges oase
  • Udearealer ved Børne - & Skolecenteret
  • Byforskønnelse – for eksempel på hjørnet af Grenevej & Borgergade
  • Miniskov ved Plejehjemmet

 

Har du nogle spørgsmål til Lokalrådet, er du velkommen til at kontakte os.

 

Læs Glejbjergs Udviklingsplan 2016