Generalforsamling i Glejbjerg Brugsforening 2023


Glejbjerg Brugsforening afholder årets generalforsamling onsdag den 31. Maj kl. 19.00 på Hotel Glejbjerg.