Åstrup Sognearkiv

Aastrup Sognearkiv
Borgergade 121
6752 Glejbjerg
Tlf. 75 198569

Åbningstider: 1. og 3. torsdag i måneden fra kl. 14:00 til 17.00

Leder: Olga Pedersen
Vestergade 6
6670 Holsted

Tlf. 75 19 82 80
e-mail: olga.pedersen@stofanet.dk eller aastrupsognearkiv@gmail.com  

Aastrup Sognearkiv er en selvejende institution der har til formål at indsamle, opbevare og registrere skriftligt materiale, samt fotografier etc. der har eller skønnes at ville få historisk interesse for Aastrup sogn.

Det er endvidere arkivets opgave at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden inden for de regler om tilgængelighed, der er udstukket af de statslige arkiver som f.eks. Lands- og Rigsarkiv.

Arkivet opbevarer en lang række arkivalier af interesse for slægtsforskere og lokalhistorikere. Der er indsamlet flere tusinde billeder af personer, steder, gårde og huse. Alt sammen materiale der er med til at fortælle sognets historie.

Aastrup Sognearkiv støttes økonomisk af Arkivrådet i Vejen Kommune. Det ledes af en bestyrelse på syv personer, der i øjeblikket er:

Olga Pedersen
Vestergade 6
6670 Holsted
tlf. 75 19 82 80
 

Kirsten Nygaard
Agerlundvej 11
6752 Glejbjerg
tlf. 75 39 27 15

Birthe E. Cramon
Ryttervænget 7
6752 Glejbjerg
tlf. 75 19 83 87

Egon Hansen
Borgergade 74
6752 Glejbjerg
tlf. 75 19 80 52

Conny Callesen
Åbrinken 10
6752 Glejbjerg
tlf. 75 19 83 16

Alle bestyrelsens medlemmer modtager gerne henvendelser angående arkivet, og afhenter eventuelt arkivalier.

NYT:

 

Jernbanen kom til Glejbjerg i dec. 1916 - se klip fra 100 års dagen her 

 

Vej fundet i feb. 1957, læs mere her

 

Da Åstrup sogn havde egen sygeplejerske, læs mere her